1. Stránka
Inštalácia
Nová verzia
Staré verzie
Download
Demo
Databáze
Čiarové kódy
Programy
Kontakty

Vítam ťa na stránke COMM!

Celý program pracuje na báze čiarkového kódu, pre rýchlejšie spracovanie získaných údajov. Sprievodný list - výrobný príkaz obsahuje informácie o podrobnom technologickom postupe, normočase a tiež finančnej odmene za vykonanú prácu - ktorá je tak písomne ako aj formou čiarkového kódu. Načítaním čiarkových kódov počas výrobného procesu má Firma v reálnom čase prehľad o stave výroby z viacerým aspektov:
v globále, t.j. celoplošne pre manažment: stav plnenia podľa zákazníka, objednávok, modelov, veľkosti a farieb; stav počtu kusov na strihárni, vo výrobe a tiež expedície a možnosť simulácie výrobných kapacít pri zaradení nových objednávok.
detailne pre priame riadenie: rozbor stavu výroby až na rozpracovanosť jednotlivých kusov, v akej výrobnej fáze sa nachádzajú; koľko normočasu je potrebné na dokončenie danej zákazky podľa dielní, typov strojového parku alebo celkovo a kto danú operáciu na výrobku vykonal.
aspekt mzdový a finančný: prehľad výkonu jednotlivca, dielne alebo celej prevádzky v časovom rozseku s možnosťou detailnej analýzy; výpis hrubého zárobku zamestnancov úkolových miezd - podrobne, celkovo denne alebo graficky; rozpracovanosť vo finančnom vyjadrení - finančná inventúra rozpracovanosti a tiež očakávaná skutočnosť za dané obdobie; spätná kontrola dennej výroby, alebo za dané obdobie, konkrétne na čom prevádzka pracovala a okamžitá fakturácia po skončení expedície, dodací list, nákladový list a údaje pre colné orgány.
aspekt stimulačný a zabezpečenie kvality: informačný tok je obojsmerne stopercentný - aj zdola nahor; pracovník dostane mzdu za operáciu, ktorú skutočne vykonal; chybu opraví, resp. za ňu zodpovedá osoba, ktorá ju spôsobila a silná spätná väzba na kvalitu - aj v tom prípade pokiaľ sme už výrobok vyexpedovali- potrebné pre ISO.
tvorba databázy operácií a nových technologických postupov na nové modely: možnosť tvorby širokej databázy operacií a ich aktualizácia; rýchlosť a jednoduchosť pri tvorbe technologických postupov na nové modely a vizuálna orientácia pri práci s databázou podľa obrázkov vaších modelov.

Prínos programov COMMEX a COMM, ako aj zmena organizácie práce, prináša väčší prehľad vo výrobe a zvýši celkovú produktivitu práce minimálne o 20%. Na základe skúseností spoločnosti Feldsam Lučenec, ktorej pracovníci pomáhajú pri aplikácii v iných Firmách v Maďarsku, Rumunsku, Českej republike a na Slovensku, týchto 20% je oveľa vyšších.

Píš do knihy návštev!    Čítaj v knihe návštev!